Så här blir du medlem i en klubb!
 
Rotary har klubbar överallt i världen. I städer och på mindre orter. 
Du kanske känner någon som redan är medlem på din ort? Ta kontakt med den personen eller klubbens president
och börja med att gästa ett klubbmöte. Här kan du söka närmaste klubb 
Det är ett ypperligt sätt att få nya kontakter med samhälle och näringsliv och dela sina erfarenheter med andra inom olika professioner. 
 
Det är klubben som väljer in dig
Det är alltid bra att ha varit med på några klubbmöten innan man bestämmer sig.  
När du bestämt dig för att gå med i Rotary utlyser klubben ett nytt medlemskap. Klubbens medlemsansvarige eller presidenten ber dig då att skicka in ett cv och ett kort personligt brev. När detta inkommit skickar klubbstyrelsen ut denna information till klubbmedlemmarna för godkännande. Inom två veckor har klubben fattat beslut och du kontaktas. 
Nästa steg är inval i klubben. 
För att vi ska lära känna varandra på bästa sätt håller varje ny medlem ett EGO-föredrag. Tidpunkten för detta bestäms tillsammans med varje klubbs programansvarige. 

Det Rotary lägger stor vikt vid är att man som medlem uppvisar god karaktär, integritet och ledarskap, har gott rykte inom sin profession och är villig att med sin tid och erfarenhet bidra till att hjälpa sina samhällen. Lokalt som globalt.

Det finns två typer av medlemskap: aktiv medlem och hedersmedlem.
Om du skulle flytta från orten eller byta jobb kan du behålla ditt medlemskap. 

Som medlem får du ett nätverk över hela världen.
Ladda gärna ner vår globala app, Club Locator, där du kan se alla klubbar. Finns på App Store och Google Play.

 
Ta kontakt direkt med den aktuella klubben i vårt distrikt för mer och detaljerad information. 
 
Varmt välkommen!