Publicerad av Lindy Olofsson den 18 Jan 2021
Viktig information om Rotarys ettårsutbyte för ungdom 2021–2022 till sökanden, föräldrar och
kontaktpersoner i svenska värdklubbar
Våra korrespondenter som gör placeringarna för deltagare i Rotarys ettårsutbyte har hållit sitt första
sammanträde söndagen den 17 januari. Vid mötet konstaterades att vi fortfarande befinner oss i ett
mycket osäkert läge och att det därför inte är möjligt att lämna några placeringsbesked under
perioden februari‐mars.

De flesta av våra samarbetspartners runt om i världen planerar på samma sätt som vi i Sverige för
ettårsutbyten under 2021–2022. Tyvärr gör det osäkra läget med pandemin att några länder redan
nu beslutat att inte genomföra utbyten kommande år ‐ dessa länder är Australien och Nya Zeeland.
 
För Dig som valt Australien och Nya Zeeland innebär det att Du måste göra nya landval i Din ansökan
i databasen, där Du byter dessa mot andra länder. Även om det är svårt att uttala sig om framtiden
så är Rotarys uppfattning att det är mer sannolikt med utbyten till europeiska länder än andra. Av
den orsaken vill vi att Du väljer minst ett europeiskt land bland dina tre landval.
 
Vi har spärrat möjligheten att välja USA eller Kanada som nytt landval då vi inte kommer att ha fler
platser i dessa länder än de som redan ansökt dit.
 
Om pandemiläget klarnar är det viktigt att våra korrespondenter snabbt kan skicka Din
ansökningshandling till våra utbytespartners utomlands. Av den anledningen är det viktigt att Du
snarast gör klart Din ansökan alternativt kompletterar med dokument som Din
ungdomsutbytesansvarige (DC) eventuellt begärt. Även om vi avvaktar besked om cirka två månader
är det viktigt att Din ansökan är komplett så att vi kan skicka den omgående när vi får besked om
2021–2022.
 
När det gäller vaccinering skall samtliga sökanden och svenska värdfamiljer vaccinera sig så snart som
möjligt – detta kan komma bli ett krav från svenska Rotary och eventuellt även av utländska
myndigheter och våra utbytespartners i andra länder.
 
För ytterligare information hänvisar jag i första hand till Din ungdomsutbytesansvarige (DC),
kontaktuppgifter bifogas.
 
Bästa hälsningar
Olof Frisk,
Ordförande
Stiftelsen Rotarys ungdomsutbyte i Sverige & Lettland
 
Ladda ner hela dokumentet: HÄR