Publicerad den 07 May 2021

Vi har fått två inbjudningar från våra kollegor i distrikt 2370 och 2390, det vill säga Sörmland/Gotland och Skåne. Tillfällena är öppna för alla medlemmar och funktionärer i vårt distrikt.

19 maj: Online-lunchmöte med rubriken "Hållbarhet och Miljö med fokus på Rädda Östersjön" kl 12-12.55. Läs mer här på distrikt 2370:s webbplats

20 maj: Hur Rotarys strategiska plan blir mer konkret för din klubb med Rotary Internationals Director Stephanie A. Urchick under rubriken Demystifying the Rotary Strategic Plan and What it means for Your Club. Kvällsmöte. Läs mer här på distrikt 2390:s webbplats