Aktiv sommar är ett långvarigt projekt som Olofströms Rotaryklubb stöttat under några år. Det vänder sig till högstadieungdomar och innebär arbete på förmiddagarna och fritidsaktiviteter på eftermiddagarna. Drygt 40 ungdomar deltar (2 x 20 ungdomar/2 veckor) under ledning av Olofströms Kommuns Socialförvaltning, Fritid och Skola
Dessutom finns 5 s.k. hjälpledare (feriearbetare) från gymnasiet. Bostadsbolaget Olofströmshus och deras personal står för arbetsuppgifterna som är trädgårdsjobb, målning, städning mm i de olika bostadsområdena. Ungdomarna får god kontakt med personal samt boende och som i många fall förebygger klotter och förstörelse. Detta har varit tydligt bland annat enligt Bostadsbolaget.
Ungdomarna är uppdelade i olika arbetsgrupper under ledning av personal från skola, fritid och socialförvaltning. Förutom trädgårdsarbetet sköter en grupp bakning, fika samt kök och det är särskilt uppskattat med nybakat bröd.
Efter gemensam lunch ägnas eftermiddagarna åt fritidsaktiviteter som ex kanoting, segling, bad, minigolf, olika uteäventyr och studiebesök. Här är Rotarianerna ofta med och ordnar bland annat tipsrundor om vad Rotary gör i världen. Vi får på detta sätt bra kontakt med ungdomar och ledare. Projektidén kommer från början från Köping där undertecknad arbetade förebyggande med ungdomar.
För många yngre är det en entré till arbetsmarknaden att komma upp på morgonen, passa tider och sköta arbete. Det betyder också mycket för de nyanlända som kommer till kommunen att få lära känna andra ungdomar, få vänner för livet och träna språket mm.
I Olofström har Aktiv Sommar funnits i närmare 15 år och de senaste åren har även Rotary medverkat och sponsrat med minibussar. Vi ser det synnerligen viktigt att få bra relationer med ungdomar och samhället i övrigt. Det är ”Guld” värt att lära känna människor och samtidigt göra reklam för Rotarys verksamhet. Vi brinner för detta!!!