Ni vet väl att ni kan utöka och förädla er klubbprojekt med ett ekonomiskt stöd från TRF, The Rotary Foundation, Rotarys egen stiftelse. Genom en enkel ansökan kan ni få möjlighet att dubbla ekonomin i era projekt, det vill säga dubbla er egen insats. Rotary denna vår välgörenhetsorganisation, stödjer verksamhet globalt, regionalt och lokalt genom just projekt.

Mängden engagemang och tillgång på ekonomi är en förutsättning att lyckas och här gör TRF god nytta.

 
Vad är då TRF?
TRF bildades efter samtal 1917 att starta en gåvofond med syfte att göra gott i världen. TRF är en stiftelse som verkar såväl internationellt som distriktsvis och i vårt eget distrikt 2400 finns en TRF kommitté som leder denna verksamhet. Vi behandlar klubbarnas ansökningar och ser till att ekonomiska medel fördelas ut. Ansökningen sker genom ett enkelt förfarande via denna länken https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9C4YgxYx4Opx_zC9hDYl1yrWfP3IT5tk3Hdua4g7GCt4aIQ/viewform.
 
När ni i klubbarna planerar era projekt och vill ha stöd från TRF ska er ansökan vara oss tillhanda före den 30/4 klockan 2400. Beslut fattas innan sista maj och utbetalning av ekonomiskt stöd till klubb vid godkänd ansökan sker normalt i augusti månad.
 
Vad krävs då för att vara kvalificerad klubb för bidrag från TRF?
Klubben måste ha en TRF ansvarig medlem i sin klubb som genomfört distriktets utbildning i ämnet. Vidare måste klubben satt in ett bidrag till TRF det aktuella verksamhetsåret i Rotary som ansökan berör, alltså för att ta ut måste man sätta in.
 
Hur fungerar då detta?
Genom att klubben sätter in en summa pengar kan man få bidrag som överstiger denna insats. Bidragets storlek är beroende på hur mycket klubben själv satsar i det aktuella projektet.
Exempel.
Har klubben ett projekt som omsluter 10 000 kr, bidrar klubben med 5000 och TRF stödjer vid godkänd ansökan med 5000kr. Har klubben flera projekt kan det bli en rejäl guldkant för klubbens välgörande arbete.
 
Stöd TRF i arbetet att stödja
För att TRF ska kunna stödja klubbarnas projektarbete måste klubbarna i sin tur stödja TRF, genom att de sätter in ekonomiska medel i TRF. Vidare vill vi i TRF kommittén att klubbarna också ansöker om stöd så att deras projektarbete kan omsluta mer ekonomi och därmed göra än bättre. Vidare kan man som enskild Rotarian sätta in medel genom månadsvis sparande, en metod som vår DG tidigare informerat om.
 
Distriktets klubbar gör med sina projekt mycket gott i samhället,
globalt som lokalt och med stöd från TRF blir möjligheterna än större.


Stöd TRF genom en insättning
och se möjligheterna att ta ut.